dsfsdfpng

 1. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 19 na odcinku Turów - Radzyń Podlaski (budowa ciągu pieszo - rowerowego)".
 2. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć – Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740 dł. 1,100 km".
 3. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka".
 4. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna- Wąsosz na odcinku od km 52+650 do ok. 58+680".
 5. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od granica województwa opolskiego do obwodnicy Paczkowa ".
 6. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.:  "Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Kwieciszewo".
 7. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszów-Słodków".
 8. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice - Rogów Opolski".
 9. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla robót związanych z budową lotniska w msc. Depułtycze Królewskie.
 10. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1226L na odcinku od drogi krajowej nr 63 - Zabiele-Paszki do drogi krajowej nr 19” od km 0+000 do km 6+968 klasa techniczna drogi L.
 11. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+200 na odcinku Święcica — Czułczyce Duże” .
 12. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie". 
 13. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od skrzyżowania z DP4349E w km 1+222 do skrzyżowania z DG116649E w km 3+608".
 14. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837L na odc. od km 6+704.78 do km 14+794.10".
 15. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odc. od km 0+000.00 do km 2+150.00".
 16. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1837L od km 0+000 do km 6+704,78".
 17. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie".
 18. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1816L na odcinku Krowica - Pawłów".
 19. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719L od km 7+908 do km 16+108 na odcinku Busówno Kolonia – Wólka Tarnowska".
 20. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1819L od km 0+000.00 do km 1+554.05 oraz od km 5+690.00 do km 7+500.03".
 21. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa-Bierdzany”.
 22. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa parkingu         i chodnika przy drodze powiatowej nr 1717L ul. Spokojnej w Sawinie".
 23. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103435L (ul. Leśna) w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km rob. 0+009,20 do km rob. 0+565,17 w m. Lubartów”.
 24. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108164L Mały Wrzelowiec - Kluczkowice".
 25. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 280, obręb 11 - Góry Kluczkowickie i nr ew. 111, 113, obręb 19 - Kluczkowice Osiedle".
 26. Opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi w m. Kluczkowice Osiedle na dz. nr ew. 17/2". 
 27. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. Płk Stanisława Dudzińskiego w Mławie".
 28. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 122508L od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Leśniowice".
 29. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy parkingu park&ride oraz budowy drogi rowerowej i chodnika w ramach projektu Mobilny LOF wraz z budową kanału technologicznego".
 30. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101701L w m. Trzebieszów Drugi".
 31. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102307L, 102306L, 102308L w m. Leszczanka".