O mnie

Jestem inżynierem posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Mam doświadczenie związane z projektowaniem:

dróg i ulic klasy GP, G, L, D, dróg wewnętrznych, placów, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych itp.

Wszystkie dokumentacje prowadzę od 
etapu koncepcji do projektu budowlanego, wykonawczego, projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu, po specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Współpracuję m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania:
dokumentacji przetargowych, dokumentów aplikacyjnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

Projekty techniczne opracowuje w oparciu o
najnowocześniejsze oprogramowanie z wykorzystaniem specjalistycznych i zaawansowanych technik komputerowych.

Dzięki temu swoim klientom mogę zaoferować szeroki wachlarz usług w obszarze projektowania, nadzorów jak również doradztwa technicznego.