1. Projekt stałej organizacji ruchu dla "Przebudowy wraz z rozbudową drogi kategorii KDDG ul. Żytniej w Kraśniku".
  2. Projekt stałej organizacji ruchu dla "Budowy drogi kategorii KDDG ul. Willowej w Kraśniku". 
  3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Remontu chodnika przy ul. Witoroskiej w Białej Podlaskiej".
  4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Budowy ścieżki rowerowej przy ul. Akademickiej w Białej Podlaskiej".
  5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Remont drogi krajowej nr 19 od km 294+700 do km 295+500 w m. Niemce".
  6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dojścia do kładki w m. Czerniejów".