1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zamknięcia ul. Ciechej w Lubartowie na czas wykonania studni kanalizacji sanitarnej.
 2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn: "Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 15+220 do km 16+218 w m. Horoszki Małe długości 0,998 km na terenie gminy Sarnaki, pow. Łosicki, woj. Mazowieckie".
 3. Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Piaskowej w miejscowości Michów.
 4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka-Kock" w zakresie od km 199+176,95 do km 200+625.
 5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Rozbudowa ulic Lubelskiej, Rynek I, Słowackiego i Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz (II) Przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 439/7 obr. Lubelska pomiędzy ul. Lubelską i ul. Powstańców Warszawy w Lubartowie w zakresie przebudowy miejsc postojowych i zjazdów, w ramach projektu Mobilny LOF”.
 6. Projekt budowlany dla zadania pn.: "BUDŻET OBYWATELSKI - Chodnik przy cmentarzu jeńców włoskich oraz kontynuacja chodnika przy ul. Łukaszyńskiej.
 7. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 110000L w msc. Krupe od km 0+000,00 do km 0+877,40".
 8. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa DK nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” – nr kontraktu 2D6C".
 9. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Remont drogi krajowej nr 19 w miejscowości Ciecierzyn od km 302+348 do km 302+895".
 10. Wykonanie dokumentacji przetargowej dla modernizacji i przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Przemyśl.
 11. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009L Manie – Żabce odc. Halasy – Żabce od km 3+457 do km 5+685 odcinek długości 2,228 km".
 12. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 110000L w msc. Krupe od km 0+000,00 do km 0+877,40".
 13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105129L w Ludwikowie Górnym".
 14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 105122L
  w Kolonii Spiczyn
  ".
 15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105118L
  w Jawidzu
  ".
 16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105111L w Radzicu Nowym".
 17. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105121L w Charlężu".
 18. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105133L w Spiczynie".
 19. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105107L w Zawieprzycach Kolonii".
 20. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103678L w m. Wola Sernicka (Zagrody)".
 21. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 3617/1 w Woli Sernickiej".
 22. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Remont drogi krajowej nr 76 od km 58+651 do km 60+200 w m. Jedlanka".
 23. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Remont drogi krajowej nr 76 od km 61+360 do km 62+770 w m. Zastawie".
 24. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Remont drogi krajowej nr 76 od km 63+270 do km 64+500 w m. Wólka Zastawska".
 25. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik przy ul. Rynek w m. Urzędów".
 26. Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 346 i 396 w m. Gaj Oławski".
 27. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim w m. Leokadiów".
 28. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa zjazdu do działki nr 287/24 w miejscowości Budy Dzierążyńskie".
 29. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Opracowania projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów – Scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie".
 30. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Opracowania projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów – Scalanie gruntów obrębu Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie".
 31. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Opracowania projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów – Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie".
 32. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Opracowania projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochorza - Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica powiat chełmski, województwo lubelskie ".